Marathi Status On Life | 🤩 मराठी स्टेटस जीवन | जीवनावर मराठी स्टेटस 💯💯

असत्य 👍चांगल्या ढंगात🤝 सांगावे लागते, सत्य मात्र 🤝कोणत्याही ढंगात 😖कडवेच असते.☝️

___________________________

marathi status on life

asatya changlya dhangat sangave lagte..
satya Matra kontyahi dhangat kadvech aste..

[ Read More ➜ ]

___________________________

शिक्षक 🙌आणि जीवनात💫 फक्त इतकाच☝️ फरक आहे 😲की शिक्षक शिकवून 🤝परीक्षा घेतो आणि जीवन 💫परीक्षा घेऊन शिकवते.🤗

___________________________

marathi status on life

shikshak aani jivnat fkt itkach farak aahe ki shikshak shikvun pariksha gheto aani jivan pariksha gheun shikavte…

___________________________

जेथे 🤔प्रयत्नांची उंची🙄 अधिक असते, तेथे 😐नशीब वाल्याला🙌 ही झुकावे लागते.💯💯💯

[ Read More ➜ ]

___________________________

jethe prayatnanchi unchi adhik aste… tethe nsheeb walyala hi jhukave lagte…

<< Previous ——————— Next >>