Love Shayari Marathi ❤️ || लव शायरी मराठी 😍 || Latest Love Shayari Marathi

किती😲 छान वाटते 🤨जेव्हा🤪 मी रुसल्यावर😞
तू मला 🤨बोलते येक ना 😲पिल्लू तू सांग😌
मी 🤪तुझ्यासाठी काय करू😳😳

kiti chaan watate jevha?? mi ruslyavrr tu mala bolte aik n pillu tu sang..
mi tujhya sathi kay karu..

Latest Love Shayari Marathi

ती 😍 फिलिंग किती 🤨छान असते जेव्हा 😏कोणी तरी आपण 😲ऑनलाईन येण्यासाठी😇 वाट बघत.😍😍😍😍

[ Read More ➜ ]

ti feeling kiti chaan aste jevha koni tari aapn online yenyachi waat baght..

आज 🤨ती परत आली😲 चूक तिने तिची 🤝मान्य केली पण🙏 आता काय😏 उपयोग आता वेळ 😞निघून गेली.😌😌😌

aaj ti parat aali chuk tine tichi Manya kelui pan.. aata kqy upyog aata ved nighun geli..

<< Previous ——————— Next >>